หอสังเกตการณ์

หอสังเกตการณ์

หอสังเกตการณ์

หอสังเกตการณ์

คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับภูเขาไฟฟูจิขนาดมหึมาที่อยู่ตรงหน้าคุณ

กลับ