THE VENUE FOR MEALS

สถานที่รับประทานอาหาร(Fuji:200 คน)

สถานที่รับประทานอาหาร(Fuji:200 คน)

Restaurant

นี่คือห้องอาหารขนาดใหญ่ที่คุณสามารถใช้งานได้อย่างผ่อนคลาย
นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นสถานที่ส่วนตัวสำหรับหมู่คณะได้

เมื่อเช่าห้องส่วนตัว คุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณจะไม่แชร์กับแขกคนอื่น ๆ แม้แต่ในการทัศนศึกษาในโรงเรียนประถมก็ตาม
โปรดปรึกษาเราเกี่ยวกับเมนูอาหาร แล้วเราจะเสนออาหารที่น่าจดจำและสนุกสนาน
ในอดีตเราเคยจัดแผงขายอาหารตามงานเทศกาลและทำสายไหมโดยการมีส่วนร่วมของนักเรียนทุกคน ตามแนวคิด "สร้างความทรงจำที่โรงแรม" เราจึงจัดให้มีช่วงเวลาผ่อนคลายแก่นักเรียน

กลับ